Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    časových
Monografie
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Monitorování časových variací radonu
    Prohlížeč seismických signálů (časových řad)
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů