Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    čediče
Článek
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Podzemní dobývání čediče
    Vulkány a čediče Islandu a Sýrie a jejich význam pro petrugii
    Výrazné kulovité vyvětrávání čediče u Sebuzína
    Získávání chrysolitu z olivinického čediče