Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    čelní
Článek
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska