Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    černým
Článek
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím