Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    černouhelného
Článek
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem