Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    České
Monografie
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2. seminář České tektonické skupiny
    2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce005
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011
    2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008
    54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník
    200 let České společnosti nauk 1784-1984
    200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky
    Amatérské jeskyně. 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky
    Anglická verze webu České geologické služby
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
    Atlas krajiny České republiky
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Bioarcheologie v České republice.
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Biogeografické členění České republiky
    Biogeografické členění České republiky. II. díl
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Česká verze webu České geologické služby
    České a slovenské regiony na počátku 3. millenia
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    České lázně a lázeňství
    České megality
    České středohoří
    České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100 000
    České středohoří v ohrožení
    České Švýcarsko. Böhmische Schweiz. Bohemian Switzerland. Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik. Geology of National Parks in the Czech Republic
    České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Editor a odpovědný redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 4
    Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 5
    Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 6
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in České Budějovice
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Geografie-sborník České geografické společnosti. 1
    Geologická bibliografie České republiky za roky 2002 a 2003 - Abstrakta + Doplňky
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    Geologické mapování České republiky - poster
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Geologie národních parků České republiky - Krkonoše
    Geologové České geologické služby, jejich dílo a život
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3
    Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologie české křídové pánve
    Informátor České geologické společnosti 2002/1
    Informátor České geologické společnosti 2002/2
    Informátor České geologické společnosti 2003/1
    Informátor České geologické společnosti 2003/2
    Informátor České geologické společnosti 2004/1
    Informátor České geologické společnosti 2004/2
    Informátor České geologické společnosti 2005/1
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
    Integrace moderních metod DPZ&GIS v rámci projektů České geologické služby
    Interaktivní geologické mapy České republiky 1:25 000 v odborném archivu ČGS
    Internetový obchod produktů České geologické služby
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Jezera České republiky
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
    Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky
    Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce
    Krajina v České republice
    Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-223 Lipová-lázně
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-241 Branná
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-242 Bělá
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
    Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
    Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
    Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
    mapa inženýrskogeologického rajonování 32-22 České Budějovice
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list České Budějovice 32-22 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list České Velenice 33-13 1:50000
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list České Budějovice 32-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list České Velenice 33-13, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3222 České Budějovice
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 3313 České Velenice
    Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
    Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
    Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
    Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
    Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
    Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
    Pár slov o evidenci jeskyní České republiky v praxi
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii
    Povodně v České republice v roce 2010
    Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011
    Přírodní klenoty České republiky
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
    Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4)
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 11-21 Karlovy Vary
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-33 Plzeň
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-43 Dobříš
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 21-24 Klatovy
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 22-13 Nepomuk
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 22-22 Sedlčany
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Revizní znalecký posudek České geologické služby čj.441/183/2005 v právní věci žalobců...proti žalovaným...o zdržení se zásahů do sousedských práv a náhradu škody
    Rod Hillendia Reid, 1964 a Guettardiscyphia Fromental, 1860 (Porifera, Hexactinellida) z české křídové pánve
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii
    Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol
    Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
    Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
    Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006.
    Sdružení knihoven České republiky. Rok 2009
    Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Sjezd České geologické společnosti, Slavonice
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
    Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006
    Statistická ročenka životního prostřední České republiky
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
    SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
    Svahové deformace v České republice
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tertiary insects from the Krušné hory piedmont basins and volcanic areas of the České středohoří Mts. (Czech Republic)
    Thoriové výskyty České republiky a jejich mineralogie
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
    Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
    Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)
    Velká kniha o klimatu zemí Koruny české
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
    Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními
    Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-413 Semily
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 03-412 Špindlerův Mlýn
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
    vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
    Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu hydrogeologických rajonů České republiky
    Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění regionálně geologického schematu České republiky 1:2 500 000
    Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
    The XIth Conference on Clay Mineralogy and Petrology, České Budějovice 1990
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-132, Dalečín
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-133 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-413 Mokrá-Horákov - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí,Environmentální geochemická mapa,distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 22-343 Vimperk - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000, list 23-413 Hodice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 143 Liberec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 322 Jablonec n. Nisou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 344 Moravská Třebová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25 - 312 Holešov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-143 Cínovec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-234 Dolní Mísečky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-223 Kyselka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-142 Všeruby
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-221 Žulová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-421 Velké Losiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-334 Kvilda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-122 Brněnec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-224 Olomouc
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Půdní mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Půdní mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Půdní mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-314 Otrokovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-412 Velké Karlovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-414 Huslenky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-231 Horní Planá - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-142 Valašské Meziříčí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-144 Jablůnka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-312 Holešov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-424 Dolní Bělá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000 34-242 Mlýnky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 25-314 Otrokovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224
    Základní geologická mapa České republiky: 25 000 22 - 221 Sedlčany
    Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost
    Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zlato a stříbro v české historii. Námět
    Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
    Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpravodaj české geologické společnosti 7
    Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky
Článek
     Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    2. sjezd České geologické společnosti
    2. Sjezd české speleologické společnosti
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    Akademie věd České republiky 1997
    Akce České pedologické společnosti
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Aktivity České geologické služby ve Střední Americe
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
    Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe)near Velké Březno, České středohoří Mts
    Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza české geomorfologické terminilogie
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Antonín Frič - zakladatel české paleontologiclé školy
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Celadonite and Saponite Nodules from Tertiary Volcanic Breccia, České středohoří Mts
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Chráněná krajinná oblast České středohoří
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Clinopyroxenes in the cenozoic volcanics of the České středohoří Mts. : a review
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Coleoidea české křídové pánve (Česká republika, Evropa)
    Contact aureole of the Roztoky monzodiorite intrusion, České středohoří Mts., Bohemia
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    České diamanty
    České granáty v českém skle
    České hornictví v současnosti
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    České olivíny a jejich šperkové využití
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Dokonč.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 2.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 3.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 4.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 5.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 6.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač.
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
    České sekundární minerály uranu
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    České stříbro po Bílé hoře
    České Švýcarsko
    České Švýcarsko
    České zkušební kameny
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts.
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Digitální mapový archiv České geologické služby
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Dobývání surovin v pravěku na území České republiky
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Dva české diamanty
    Dva rukopisy z Archivu České speleologické společnosti
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska
    Dyke swarm emplacement in the volcanic centre of the České středohoří Mts. (Böhmisches Mittelgebirge), Eger Rift, and its paleostress background
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    Early Cambrian protolith ages for granulitic xenoliths from České středohoří Mts., northern Czech Republic
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy
    Energogeografická regionalizace území České republiky
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag,Te) mineralization in theRoztoky volcanic centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Fluoritová těžba v České republice
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    Foraminifery a vápnité nanofosilie při hranici cenoman/turon v české křídové pánvi
    Fosfogeneze, tafonomie, tafocenózy: příklady z turonu české křídové pánve
    Fotoarchiv České geologické služby
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století
    Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geochemistry of subvolcanic alkaline rock series of the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts., Bohemia
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologické aspekty činnosti včel (Hymenoptera:Apoidea)v recentních ekosystémech České republiky
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické podloží České Republiky - zdroj radonových problémů
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
    Geologické základy české krajiny
    Geologické základy české krajiny
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologie národních parků České republiky
    Geomagnetické anomálie v České republice
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Geophysical characteristics of the Roztoky volcanic centre, the České Středohoří Mts., Bohemia
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Gravimetrická mapa České republiky
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve
    The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Internet mapový server České geologické služby
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
    Jeskyně Peklo v údolí Kamenice v Národním parku České Švýcarsko
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Kašpar Šternberk - zakladatel české paleobotaniky
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konference České pedologické společnosti v Milovech
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
    Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains, Ohře (Eger) Graben, northern Bohemia
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Litoeventy v české křídové pánvi
    Litogeografická mapa České republiky
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Magnetic fabric of dikes and sills of the České Středohoří Mts. - preliminary results
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa morfostruktur České republiky.
    Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky
    Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Mapování české části dyjské klenby
    Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
    Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    Minerální pigmenty v České republice
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    The Mode of Flow and Emplacement of a Trachyte Body of the České Středohoří Mts. Studied by Means of AMS and EBSD Techniques
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morphology and genesis of zircon from the pseudotrachyte breccia of the Roztoky central caldera in České středohoří Mts.
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Nálezy velkých krystalů v České republice
    Národní park České Švýcarsko
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Největší české granáty
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Nepůvodní druhy z čeledi límcovkovitých - Strophariaceae v České republice
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    A new species of the sleeper goby (Gobioidei, Eleotridae) from the České Středohoří Mountains (Czech Republic, Oligocene) and analysis of the validity of the family Pirskeniidae
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Nové geomorfologické členění České republiky 2005
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové poznatky o terebratulidních brachiopodech z české křídové pánve
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
    Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České Středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene plant megafossils and enviroment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    The Oligocene volcanic flora of Kunratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) - a review
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky)
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí hlava Hill, České středohoří Mts.
    Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby uranu v České republice
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrology and geochemistry of mantle xenoliths from České Středohoří Mts. and Lusatia, Bohemian Massif
    Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolite Weathering Profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and Sorption Properties of Clay Residues
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolitic and trachytic rocks in the České středohoří Mts., North Bohemia : petrology and geochemistry
    Pískovcové sloupky v České Metuji
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Pravěké hornictví na území České republiky
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Problematika holsteinského interglaciálu v České republice
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Předpovídání povodní v České republice
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Quantitative rockfall hazard and risk analysis in selected municipalities of the České Švýcarsko National Park, northwestern Czechia
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Radonové riziko-Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance zásob podzemních vod v České republice
    Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains.
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Region Kunštátu na Moravě - vnitřní periferie České republiky
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus LAUBE, 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae)
    Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
    Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
    Role pískovcových oblastí v české krajině
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
    Roztoky intrusive centre in the České středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    The Roztoky pseudotrachyte caldera in the České středohoří Mts., Czechoslovakia
    Rudné a uranové hornictví České republiky
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby na území České republiky
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    "Skalníci" aneb Péče o skály na území Národního parku České Švýcarsko
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Slezské, moravské a české hesonity
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné horní právo v České republice
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    The source of Cenozoic volkanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav ptactva České republiky 2009
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    Structural setting of the České středohoří Mts. volcanic centre, Bohemian Massif, central Europe
    Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České středohoří mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Tahat čerta za ocas : budoucnost české energetiky nemůže stát jen na úsporách
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia (Preliminary report on a running research)
    Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Termín kulm v české geologii
    Tertiary alkaline Roztoky Intrusive Complex, České středohoří Mts., Czech Republic: petrogenetic characteristics
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Tinguaitic dyke rocks from the Roztoky Volvanic Centre, České středohoří Mts., NW Bohemia
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
    Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
    Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119 - 1993
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny
    Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Udělení čestného členství České zeplitové skupiny prof. dr. F. Petrlikovi
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let
    Útlum těžby uranu v České republice
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Variabilita základního odtoku v české křídové pánvi
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Vize portálu české geologie
    Vize portálu české geologie
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Vývoj populace České republiky 1990 - 1995
    Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)
    Výzkumy saharské oblasti a její reflexe v české literatuře
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy
    Významný prvek české krajiny - lom
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomivých struktur v České republice
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Web České geologické služby v nové podobě
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Z vývoje mapového obrazu české části Krkonoš
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zarovnané reliéfy české vysočiny
    Zásady české stratigrafické klasifikace. (3. vydání)
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zásady české stratigrafické klasifikace
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolite-Bearing Trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts.: Petrography, Geochemistry and Amygdale Mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)
    Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae)
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zpráva o činnosti České zeolitové skupiny v roce 1997
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o nejstarším dochovaném exempláři trilobita popsaném z území České republiky
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve
    Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?
Seriál
    Bulletin České geologické společnosti
    Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences
    České stavebnictví
    České Švýcarsko. Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
    Informace České geografické společnosti
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
    Knihovna České speleologické společnosti
    Národní klimatický program České republiky
    Práce České geologické služby (Czech geological survey special papers)
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
    Sborník České geografické společnosti
    Scientific American. České vydání
    Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny
    Věstník České geologické společnosti
    Zpravodaj České asociace aplikované geofyziky
    Zpravodaj České geologické společnosti
    Zprávy České botanické společnosti
    Zpřístupněné jeskyně 2008 - ročenka Správy jeskyní České republiky