Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ľubietová
Článek
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Lubietová, Czechoslovakia
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei