Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Říčany
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Říčany 13-31, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Říčany 13-31, 1 : 50 000
Článek
    Acidification of forest soils developed on the Říčany granite and on cenomanian sandstones of the Černokostelecko region - trends in the mobilization of selected minor and trace elements
    The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif
    Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif: A record of helical magma flow?
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nature, petrogenesis and emplacement of a reversely zoned Říčany pluton (Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif)
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Residence of elements in minerals of a single granite sample (Říčany granite, Variscan Central Bohemian Plutonic Complex)
    Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)