Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ři-24
Článek
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores near Slaný of the Kladno Basin. Part III - summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes