Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    řek
Monografie
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Orfeus : kniha podzemních řek
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
Článek
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se