Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    środowiskowa
Článek
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)