Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Šatov
Článek
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings