Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Šedesátiny
Článek
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc
    Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Zemana, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc