Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Študentská
Monografie
    Študentská vedecká konferencia
    Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
    Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia
Článek
    Celoštátna študentská vedecká konferencia Stavebníctvo 1983 - sekcia geotechnika