Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Švarcenberk
Článek
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
    Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén
    Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
    Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu