Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    šachty
Článek
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)