Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    šlichových
Článek
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.