Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štôlni
Článek
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ