Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štúdií
Článek
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek