Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    žíla
Článek
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník)
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Střelniční žíla v Doksech
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)