Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    žatecké
Monografie
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Článek
    Karbon žatecké deprese
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve