Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    železa
Monografie
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
Článek
    Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    K těžbě železa na Krkaňce a Kaňku
    Kras a minerály železa
    Krivoj Rog - město železa
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Sírany železa z Chvaletic. I.
    Sírany železa z Chvaletic. II.
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza