Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    životního
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Cena ministra životního prostředí 1994-2004
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Geologické faktory v ochraně životního prostředí.
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
    Informační systémy o geofaktorech životního prostředí
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
    Monitoring geofaktorů životního prostředí
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Sborník semináře "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006
    Statistická ročenka životního prostředí ČR v r. 1998
    Statistická ročenka životního prostřední České republiky
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
    Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn
    Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
    Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny
    Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 22-343 Vimperk - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
Článek
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Radonové riziko-Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Rizikové geofaktory životního prostředí - list 03-413 Semily
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí
    Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Vědy o Zemi a otázky životního prostředí
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Výzkum životního prostředí
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
Seriál
    Zpravodaj Ministerstva životního prostředí