Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    žúl
Článek
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geologická a metalická špecializácia gemeridných žúl
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Rudonosnost střední generace krušnohorských žul
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul