Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    žulách
Monografie
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
Článek
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"