Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    žulových
Monografie
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
Článek
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Obtíže inženýrskogeologického průzkumu v žulových masívech
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Přírodní park žulových balvanů
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Zvonovité formy zvětrávání v žulových pahorkatinách ČR