Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    03-411
Monografie
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geomagnetická mapa (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin