Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    03-422
Monografie
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geomagnetická mapa (03-422 Žacléř)
    List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-422 Žacléř)
    Tektonická mapa 1:25 000 listu Žacléř 03-422
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř