Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    04-32
Monografie
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-32
Článek
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)