Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    04-33
Monografie
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-33
Článek
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)