Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    04-34
Monografie
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-34
Článek
    Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)