Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1.2
Monografie
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
Článek
    Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2