Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    11
Monografie
     11 th Coal Geology Conference
    11 Jornadas de Paleontologia
    11. KVARTÉR - Sborník abstrakt
    11. Kvartér 2005
    11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010. Abstrakta
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů
    11. zborník dejín fyziky
    14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008
    17. KVARTÉR 2011, 25. 11. - 25. 11. 2011, Brno
    20th Colloquium on Latin American Earth Sciences : Kiel, Germany, 11 - 13 April 2007 : abstracts
    27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, Volume V, sections 10, 11
    50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11
    Basement Tectonics 11 - Europe and Other Regions: proceedings of the Eleventh International Conference on Basement Tectonics, held in Potsdam, Germany, July 1994
    EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts
    Electroanalysis. Abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
    Geochemical and reconnaissance points maps 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, 11 sheet
    Geomorfologický sborník. 11
    Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11 - 11 Aš
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11 - 22 Kadaň
    Matlab 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998)
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    11. mezinárodní sympozium o ostrakodech
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Chapter 11. Climate warming in the Czech Republic: evidence stored in shallow subsurface
    Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
    The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
    The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on the geomagnetic field
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984)
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    Memorial. Ivo Chlupáč, June 12, 1931-November 11, 2002
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    The M(W) 9.0 Tohoku Earthquake, Japan, March 11, 2011
    Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
    Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
    The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
    The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Zánik Borobuduru v 11. století. Co se stalo? Sanskrtské slovo "mahalapraya" označuje katastrofu nebývalých rozměrů
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)