Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    12-31
Monografie
    geologická mapa 12-31 Plasy
    hydrogeologická mapa 12-31 Plasy
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Plasy 12-31, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Plasy 12-31, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Plasy 12-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Plasy 12-31, 1 : 50 000
Článek
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)