Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    13-12
Monografie
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-12
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Kopidlno 13-12, 1:50000
Článek
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)