Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    13-24
Monografie
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-24
Článek
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové