Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    13-31
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Říčany 13-31, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Říčany 13-31, 1 : 50 000
Článek
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)