Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    14-23
Monografie
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-23 Králíky
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Králíky 14-23, 1 : 50 000
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-23 Králíky
Článek
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí