Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1500
Monografie
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Článek
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500