Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1848
Monografie
    Město a intelektuálové od středověku do roku 1848
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Článek
    K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848)
    Lehre der Geowissenschaften einschlie3lich der Kristallographie an der Universität Wien im Zeitraum von 1787 bis 1848
    Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848
    Nálezy druhu Trogontherium schmerlingi (POMEL, 1848) z lokality Přezletice-Zlatý kopec
    Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890