Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1856
Článek
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu