Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1922
Článek
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the lower givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Vladimir Panoš 1922 - 2002