Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1950
Článek
    The Lower Devonian genus Lamellorthoceras Termier and Termier, 1950 from the Middle Bohemian Barrandian area, and the Cameral Mantle theory
    A preliminary report on Paracitellus Eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early miocene of NW Bohemia
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
    Zpráva o znovuobjevení holotypu Gastrocopta moravica (Petrbok, 1950) (Gastropoda, Vertiginidae)