Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1978
Článek
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Geodynamical investigations in the Pieniny Klippen Belt, Poland, from 1978 to 1985
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    On the genus Litotix Lane and Thomas, 1978 (Trilobita, Styginidae) from Bohemian Wenlock (Prague Basin, Bohemia)
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978