Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1979-1980
Monografie
    Ročenka geologicko-měřické služby 1979-1980
Článek
    Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980