Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1981
Monografie
    Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), June 9-11, 1981, Karlovy Vary, Czechoslovakia
    Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 8, on the session in Kyoto, Japan, July 28-August 19, 1981
    Sixth Iraqi Geological Congress, 28-31 December 1981
    Sixth Iraqi geological Congress, 28-31 December 1981: abstract book
    Theses to the Second International Symposium, Irkutsk, USSR, September 25-October 2, 1981
Článek
    The 12th congress of the Carpatho-Balkan geological association (Bucharest, 1981)
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Biometric analysis of opercula of Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    III. mikropaleontologický seminář : Hodonín 1.-2.10. 1981
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981