Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1982
Monografie
    2. Symposium Kreide, München, 1.-7. Juni 1982 . Abstracts
    International Union for Quaternary Research (INQUA), XI Congress, Moscow, August 1982. Abstracts, volume I
    International Union for Quaternary Research (INQUA), XI Congress, Moscow, August 1982. Abstracts, volume III
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(1)
    Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2)
    Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(3)
    Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 9, on the session in Paris, France, September, 1982
    Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982)
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
Článek
    Activity of the Geological survey, Prague in 1982
    Československá geografická literatura v roce 1982
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Internal characters of Craniscus Strambergensis (Nekvasilová, 1982), (Brachiopoda) from the Lower Cretaceous from Štramberk (Czechoslovakia)
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982)
    Seminář "Pokroky v paleontologii" - Praha 1982
    Weak seismic phenomena localized in northwest Bohemia in 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982