Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1984-1996
Monografie
    Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry