Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1985
Monografie
    Cephalopods - Present and Past : O.H. Schindewolf Symposium Tübingen 1985 - 2nd International Cephalopods Symposium
    Observation of the Continental Crust through Drilling II. Proceedings of the International Symposium held in Seeheim, October 3-6, 1985
    pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
    Proceedings of the European Herpetological Meeting, 3rd Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, Prague 1985
    Studies in Herpetology. Proceedings of the European Herpetological Meeting (3rd Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica) Prague 1985
Článek
    Activity of the Geological survey, Prague in 1985
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Druhé mezinárodní sypozium o hlavonožcích (Tübingen 1985)
    Expedice Pierre-St-Martin 1985
    Geodynamical investigations in the Pieniny Klippen Belt, Poland, from 1978 to 1985
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hydrologie and Hydrochemic Changes Associated with the December 1985 (January 1986 Earthquake Swarm Activity in the Vogtland) NW Bohemia Seismic Area
    In Westböhmen lösten die Erdstösse von 1985 Panik aus
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Petrolgeochem 1985
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.14
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby