Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1986
Monografie
    7th European Regional Meeting Kraków-Poland, Excursion Guidebook, May 1986
    Model Optimization in Exploration Geophysics: Proceedings of the 4th International Mathematical Geophysics seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 6-8, 1986
    Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986)
Článek
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1986
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986
    Hydrologie and Hydrochemic Changes Associated with the December 1985 (January 1986 Earthquake Swarm Activity in the Vogtland) NW Bohemia Seismic Area
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986